Početna
"Sindikat zahteva odredjenu dozu hrabrosti, moramo da učimo ljude da budu slobodni gradjani, da ih hrabrimo i motivišemo da se uključe u sindikalnu borbu."

Predsednik
Veljko Milošević
 
SrbijaGas
Meni
Početna
Vesti
O Sindikatu
Kontakt
Zakoni i dokumenti
pretraga
Korisni linkovi

Ugovori / Ostalo
Ugovori / adm. zabrana
Banje
Letovanje
Aktuelna putovanja
Dobrovoljno penz.osig
Solidarna pomoć

Pretraga
Google


Zaboravili ste lozinku?
Statistika
Google Maps

Broj posetilaca:

ČLANOVI ODBORA OVLASTILI PREDSEDNIKA JSO DA POTPIŠE KOLEKTIVNI UGOVOR PDF Štampaj E-pošta
Wednesday, 28 January 2015

Beograd, 28.01.2015.

Odbor Jedinstvene sindikalne organizacije JP „Srbijagas“ saglasio se sa tim da ovlasti predsednika  JSO Veljka Miloševića da odmah nakon usvajanja usaglašenog  teksta Kolektivnog ugovora  na Vladi Republike Srbije, taj dokument potpiše u ime Sindikata Srbijagasa. Odbor je ovu odluku doneo jednoglasno na današnjoj vanrednoj sednici  koja je održana u Beogradu, a na kojoj je novi Kolektivni ugovor prezentovao predsednik JSO  Veljko Milošević, zajedno sa članovima pregovaračkog tima iz redova sindikata.

Prema onome što je u svom izlaganju istakao predsednik sindikata, sva prava koja dozvoljava Zakon o radu su sačuvana, a neka su čak i poboljšana, dok su kod nekih, imajući u vidu zakonske odredbe, kao i zahteve druge  strane u pregovorima, pravljeni kompromisi, usaglašavana i uvođena nova rešenja. S obzirom na to da je danas prezentovani tekst Kolektivnog ugovora pred usvajanjem od strane Vlade RS i da na njega pre toga saglasnost još jednom treba da daju nadležna ministarstva – rudarstva i energetike, finansija, privrede i  rada i socijalnih pitanja, više o tom dokumentu znaće se nakon njegovog usvajanja, koje se očekuje uskoro.

Ono što se u ovom trenutku sa sigurnošću može reći, to je da će ovaj „radnički ustav“ urediti prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, prava i obaveze JP „Srbijagas“ kao poslodavca, međusobne odnose učesnika Kolektivnog ugovora, kao i druga pitanja značajna za ove dve strane. Prezentujući novi tekst Kolektivnog ugovora, predsednik JSO Veljko Milošević stavio je akcenat na one njegove delove koji su nešto drugačiji od prethodnih rešenja, od  elemenata koja će ubuduće obavezno sadržati novi ugovori o radu, a koji su u skladu sa Zakonom o radu, zatim novih rešenja u vezi sa radnim vremenom, odnosno prekovremenim radom, preraspodeli radnog vremena i „pripravnosti“, plaćenim i neplaćenim odsustvom sa posla, bezbednošću i zdravlju na radu,  pa do zarade, naknade zarade i drugih primanja, gde je naročito važno uvođenje novog termina „osnovice za utvrđivanje osnovne zarade“ na bazi prosečnog mesečnog fonda časova od 174 sata, umesto ranije vrednosti radnog časa ili cene rada. U delu zarada, novo je da je,  uz ranije poznatu podelu koeficijenata poslova u skladu sa stručnom spremom, obrazovanjem i složenošću posla, kao sastavni deo Kolektivnog ugovora, ponudjena i posebna tabela u kojoj se za svaku grupu poslova utvrđuju najniži, najviši i prosečni koeficijenti. U delu koji se odnosi na višak zaposlenih kaže se da je poslodavac dužan da, ako utvrdi da će doći do prestanka potrebe za radom zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacioni promena, donese Program rešavanja viška zaposlenim, u skladu sa Zakonom. Aneksom Kolektivnog ugovora utvrdiće se prava zaposlenih koji budu proglašeni za višak, odnosno kriterijumi  za utvrđivanje viškova, posebna zaštita određenih kategorija zaposlenih, visina otpremnine i druga prava. Recimo zasad i to da u slučaju statusne promene odnosno promene poslodavca u skladu sa zakonom, poslodavac sledbenik preuzima od prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca, kao i to da je poslodavac sledbenik dužan da primenjuje opšti akt najmanje godinu dana od dana promene poslodavca, osim ako pre isteka roka istekne vreme na koje je zaključen KU kod poslodavca prethodnika ili ako kod poslodavca sledbenika bude zaključen novi KU. Obaveza preuzimanja opštih akata i ugovora primenjivaće se i u slučaju promene vlasništva nad kapitalom.

Novi Kolektivni ugovor, koji bi nakon usvajanja na Vladi, trebalo da potpišu sve tri pregovaračke strane- sindikat, poslodavac i Vlada, odnosno nadležno ministarstvo, trajaće tri godine, a stupiće na snagu sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli Poslodavca, imajući u vidu da rok važenja sadašnjeg Kolektivnog ugovora ističe 29. januara 2015. godine. 

 
 
Language
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSerbian
Članovi smo

 

 
ramrrs


Vesti
РТС :: Вести